بررسی تکنیک های موفقیت


قانون جذب چگونه کار میکند ؟ تفکیک واقعیت از دروغ !

قانون جذب چگونه کار میکند ؟ تفکیک واقعیت از دروغ !

این روزها در همه جا در مورد قانون جذب و ارتعاش صحبت می شود و در این زمینه مقالات و کتاب های زیادی به چشم می خورد و بسیاری از مربیان موفقیت آن را به شاگردان خود آموزش می دهند . در این مقاله سعی در بررسی این قانون و تمیز دادن واقعیت از توهم در بکار گیری این تکنیک موفقیت داریم