موفقیت در زندگی


تنها راز برای دستیابی به اهداف و زندگی که شما می خواهید

تنها راز برای دستیابی به اهداف و زندگی که شما می خواهید

من می خواهم راز شماره یک را برای شما تعریف کنم  (که این واقعاً راز نیست) که کسانی را که به اهداف خود می رسند را از دیگران ، جدا می کند ،یعنی جدا کردن کسانی که زندگی مورد نظر خود را می آفریند ، کسانی که در طول زندگی خود تحقق بزرگتر و بیشتری می یابند ،از کسانی که گله می کنند. ، سال به سال همان "اهداف سابق" را تعیین میکنند ، ولی هرگز اهداف خود را محقق نمی کنند، آنهایی که به طور کلی احساس می کنند گیر کرده اند.

تفاوت ارزش و هدف

تفاوت ارزش و هدف

سفر موفقیت  با یک قدم آغاز می شود: شناسایی ارزش های شخصی شما. ارزشهای شخصی شما اعتقادات اصلی و اصول هدایتگر شما هستند. آنها نقشهای شما را در زندگی روزمره شکل می دهند. آنها علایق و احساسات شما را رنگ می کنند و افکار و سخنان شما را قاب می کنند.

راز شاد بودن

راز شاد بودن

"راز خوشبختی این نیست که آنچه شما را خوشحال می کند انجام دهید ، این است که از انجام کارهایی که قبلاً انجام می دهید خوشحال باشید" در اینجا مواردی  ذکر شده که شما را خوشحال تر می کند:

پنج راه برای افزایش اعتماد به نفس در خود

پنج راه برای افزایش اعتماد به نفس در خود

وقتی به خودتان اعتقاد دارید ، بیشتر مایل خواهید بود که چیزهای جدید را امتحان کنید.به جای اتلاف وقت و انرژی نگران کننده اینکه شما به اندازه کافی خوب نیستید ، می توانید انرژی خود را صرف تلاش های خود کنی . بنابراین در نهایت ، وقتی احساس اطمینان می کنید عملکرد بهتری خواهید داشت.

چگونه رسالت شخصی و ماموریت زندگی خود را کشف کنیم

چگونه رسالت شخصی و ماموریت زندگی خود را کشف کنیم

رسالت شخصی و ماموریت زندگی آن هدفی است که شما برای آن به دنیا آمده اید ، در این دنیا کاری وجود دارد که شما برای انجام آن اشتیاق ، علاقه و استعداد خاصی دارید و با انجام آن کار احساس شادی و موفقیت میکنید ، در واقع مامویت شما در این دنیا انجام رسالت شخصی شماست