موفقیت در عشق و رابطه


25 ویژگی یک مرد آلفا

25 ویژگی یک مرد آلفا

مرد آلفا ، مرد واقعی ، مرد جنگجو ،مرد سر سخت. مهم نیست که شما او را چه می نامید ، او یک رهبر است ، مردی که الهام بخش است و به دیگران انگیزه می دهد. او مردی است که زنان می خواهند با او باشند و همیشه مرکز توجه آنان است .

سوالاتی که دونفر را به هم نزدیک و ایجاد عشق میکنند

سوالاتی که دونفر را به هم نزدیک و ایجاد عشق میکنند

به گفته محقق روانشناسی اجتماعی آرتور آرون از آزمایشگاه روابط بین فردی در دانشگاه استونی بروک در نیویورک ، اگر این سؤالات که فقط 45 دقیقه زمان برای پاسخ دادن به آن لازم است توسط دو نفر به بحث گذاشته شود تقریباً همیشه باعث می شود که دو نفر نسبت به یکدیگر احساس بهتری داشته باشند و دوست داشته باشند دوباره یکدیگر را ببینند

پنج زبان عشق

پنج زبان عشق

روانشناسان به این نتیجه رسیده اند که نیاز به احساس و محبت از نیازهای عاطفی اصلی انسان است. به خاطر عشق ما از کوه ها بالا می روییم ، از دریا ها عبور می کنیم ، از شن های بیابان گذر می کنیم و سختی های بسیاری را تحمل می کنیم. بدون عشق ، کوه ها غیر قابل صعود ، دریا ها غیر قابل عبور ، بیابان ها غیر قابل تحمل و مشکلات در زندگی بسیار می شوند .اگر ما می توانیم بپذیریم که واژه عشق در همه جوانب جامعه بشری نفوذ کرده است - هم به لحاظ تاریخی و هم در حال حاضر- پس باید این موضوع را هم بپذیریم که واژه عشق یکی از گیج کننده ترین واژه هاست.

چهار نظریه روانشناختی عشق

چهار نظریه روانشناختی عشق

عشق یک احساس اساسی انسانی است ، اما درک چگونگی و چرایی وقوع آن لزوما کار آسانی نیست. در حقیقت ، برای مدت طولانی ، بسیاری از مردم تصور می کردند که عشق صرفاً چیزی بسیار ابتدایی ، اسرارآمیز و معنوی است و علم کاملاً  نمی تواند آن را درک کند.

چرا عاشق پسر های مغرور می شویم

چرا عاشق پسر های مغرور می شویم

منظور از پسر مغرور در این مقاله پسری است که خودشیفته می باشد و ویژگی های این تیپ شخصیتی را در خود نشان می دهد.در ادامه توضیح خواهیم داد چرا بعضی عاشق پسر مغرور و رفتار وی می شوند و ناخودآگاه علاقه بیشتری به نوع شخصیت خودشیفته نشان می دهند تا جایی که حتی عاشق رفتار پسر مغرور می شوند.